MUĞLA BODRUM İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Görevlendirme Duyurusu

Bodrum Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğünün Usta Öğretici görevlendirmeleri ile ilgili duyurusu aşağıda yayımlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Görevlendirme Duyurusu

T.C

BODRUM KAYMAKAMLIĞI

BODRUM HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bodrum Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce  2018-2019 eğitim öğretim yılında açılacak olan Mesleki ve Genel Kurslarda ders ücreti karşılığı Usta Öğretici görevlendirilecektir. Ücretli Usta Öğretici olarak görev almak isteyenlerin ( Aşağıdaki şartları taşımak koşuluyla) 03 -28 Eylül 2018 tarihleri arasında müracaatlar kabul edilecektir.Başvuru formu diğer evraklar hazırlanarak Bodrum Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Başvuru evrakları eksik olan Usta Öğreticilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİNDE ARANACAK ŞARTLAR:

 

 a) Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşımak.

b) Türk vatandaşı olmak.

c) 18 yaşını doldurmuş olmak.

ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) Askerlikle ilişiği bulunmamak.

 f) Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak.

 

MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

a) Hangi kurs/kurslarda görev almak istediğini belirten dilekçe, (Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nden alınacak)

b) Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formundaki puana esas olan belgelerin aslı ve fotokopileri, (Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nce aslı görülecektir)

c )Daha önce başka bir Halk Eğitimi Merkezinde çalışmış ise görev yeri belgesi, çalışma süresini gösteren SGK dökümleri

d)Sabıka kaydı  (güncel alınmış)

e) Askerlikle ilişiği bulunmadığına dair belge(Terhis veya Tecil edildiğine dair belge)

f) Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu yoktur Sağlık Raporu

g)Oryantasyon belgesi veya oryantasyon kursuna müracaat dilekçesi

 

USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURU DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

ALANINDA EĞİTİM

( Bu Bölümden sadece biri değerlendirilecektir. )

Doktora

60

Tezli Yüksek Lisans

45

Lisans+Pedagojik Formasyon/Tezsiz Yüksek Lisans

35

Lisans

30

Ön Lisans

20

Ustalık Belgesi/Meslek Lisesi Diploması/4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi/4. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi

10

ALANINDA EĞİTİM PUANI TOPLAMI

60

ALANINDA HİZMET/İŞ DENEYİMİ

Her yıl için 1 Puan ( yıl 180 iş günü üzerinden hesaplanır )

 

HİZMET/İŞ DENEYİMİ PUANI TOPLAMI

25

EK PUAN

Usta Öğreticilik Belgesi

5

Uluslararası Yarışma ilk 3 derece ( en fazla 1 adet )

4

Resmi Ulusal Yarışma ilk 3 derece (en fazla 1 adet )

3

Üstün Başarı Belgesi ( en fazla 1 adet )

2

Başarı Belgesi ( en fazla 1 adet )

1

EK PUAN TOPLAMI

15

 

TOPLAM PUAN

 

 

100

Başvuru evrakları; Yarım Kapak Telli Dosya içerisinde ve her bir belge ayrı  poşet dosya içerisinde,  yukarıdaki sıraya göre düzenlenerek teslim edilecektir.

Yukarıda belirtilen gerekli  belgelerden eksik belge getirenlerin ve süresi içerisinde başvuru yapmayanların başvuruları kabul edilmeyecek ve  görevlendirme yapılmayacaktır.

 

 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR ŞUNLARDIR:

a) Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formunagöre belirlenir. Başvuru sonuçları ekim ayının ilk haftasında tamamlanarak ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.

b) Görevlendirmeler yüksek puan alandan başlamak üzere tercih sırasına göre yapılacaktır.

c) Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 15 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak sıralama yapılacaktır.

ç) Mücbir sebepler haricinde göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreylegörevlendirme yapılmayacaktır.

d)Ücretli usta öğreticiler, bir mali yıl içerisinde 11 aydan fazla görevlendirilme yapılamayacaktır.

e)Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar öğreticiliği görevlendirmelerinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanmayacaktır.

 

USTA ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRME KOMİSYONU


Başvuru Formu İçin Aşağıdaki Linke Tıklayın

meb_iys_dosyalar/48/02/186599/dosyalar/2018_08/16222241_Usta_YYretici_BaYvuru_Formu.doc

Çarşı Mah. Neyzen Tevfik Cad. Bodrum Hükümet Konağı Kat 2 Posta Kodu48400 Bodrum/MUĞLA - 0 252 316 10 34

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.